E-dönüşüm Güncel Bilgiler

Print port konektör uygulaması

Bildiğiniz üzere 200 civarı yazılıma tam entegreyiz, bunların büyük kısmı web servis ile ERP’den direkt gönderimli, bir kısmı piyasada örneği olmayan bulut konnektör ile otomatik portale getirim ve oradan gönderimli. Küçük kısım için ise piyasadaki konektörleri kullanıyoruz.

ŞİMDİ İSE,  İtalya operasyonunda ’da edindiğimiz ve Türkiye’de ilk yeni bir entegrasyon teknolojisini hizmete sunuyoruz. PRINT PORT KONEKTÖR.

Printport teknolojisi sayesinde herhangi bir erp ve muhasebe programındaki faturayı print tuşuna basarak veya başka yolla PDF dokümanı olarak çıkartılması durumunda, Printport konektör PDF’i okuyarak UBL’e dönüştürüp EDM Portale, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Bilet, Makbuz, E-İrsaliye taslağı halinde düşürebilmekteyiz. Müşteri dilerse EDM portal taslağa düşen faturası üzerinde ekleme veya çıkarma veya faturaları seçerek direk gönderimini yapabilir.

Bu sayede müşterinin kullandığı muhasebe programı LUCA vb. bulut tabanlı programlar dahi olsa faturaları otomatik gitmiş olur.

Printport Konektör için 3 kritik husus var.

  1. Print ya da PDF çıkaran tüm ERP ve Muhasebe Programlarını entegre eder.
  2. Müşterinin kağıt fatura tasarımını bizim ekteki tasarım gibi yaptırtması şarttır.
  3. Sadece giden fatura entegrasyonu mevcuttur, muhasebe dışardaysa oraya da aktarım otomatiktir. Ancak gelen faturaların içeri alınmasını içermemektedir.